Eiendomsregisteret

Eiendomsregisteret gir tilgang til all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og Borett, samt teknisk informasjon fra Matrikkelen. Eiendomsregisteret dekker alle eiendommer og borettsandeler i Norge.

Informasjonen oppdateres fortløpende i takt med registering hos Tinglysingsmyndigheten.

EDR Online

Online søk

Oppdatert informasjon fra Eiendomsregisteret kan ved hjelp av web service-teknologi integreres direkte inn i eget saksbehandlingssystem.

Integrasjonen gir mulighet for gjenbruk og behandling av data i eget saksbehandlingssystem.

EDR Vask

Datavask

Tjenesten tilbyr oppdatering og ajourhold av eget register/egne porteføljer med informasjon fra Grunnboken og Matrikkelen.

Datautrekk og rapporter

Datauttrekk og rapporter

Tjenesten tilbyr spesialdefinerte rapporter og standardrapporter som inneholder informasjon fra både Grunnboken og Matrikkelen.

Datauttrekket benyttes ofte som tilleggsinformasjon til eget datainnhold eller for å få oversikt over spesifikke områder i informasjonen som ligger i Grunnboken og Matrikkelen.